Servei de Llar amb Suport

El Servei de Llar amb Suport (LLAS) per a Persones amb Discapacitat Derivada de Malaltia Mental (amb o sense trastorn de conducta) s’emmarca dins el Projecte General del Associació Centre Resort.

Entitat d’iniciativa social i sense ànim de lucre que té com a activitat principal l’elaboració i execució de projectes terapèutics i educatius dins d’una comunitat terapèutica multidisciplinar.El Servei de Llar amb Suport (LLAS) del Centre Resort, que va dirigit a Persones amb Discapacitat Derivada de Malaltia Mental que opten a viure en un habitatge ordinari que constitueix el domicili habitual de les Persones que l’habiten quan les seves circumstàncies personals, socials i familiars ho facin aconsellable.

Té per Objectiu General del Servei, afavorir i facilitar un entorn substitutiu de la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència de la persona que li permet potenciar l’autonomia personal i social, i afavorir la vida comunitària i la seva integració social en un entorn normalitzat.

Per realitzar l’acompliment de l’objectiu general del servei, es facilita i promou la participació de les persones amb discapacitat derivada de malaltia mental en definir les seves línies base individuals de necessitats de Suport, tenint en compte els seus desitjos i voluntats, per, després conjuntament amb ells, adaptar el funcionament del servei per tal assoliment.


Diferents perfils, diferents necessitats, diferents horaris....

Un vestit fet a mida per a cada persona.Aquest vestit a mida, només el podem desenvolupar a partir del Marc Conceptual d’Atenció a la Persona que desenvolupa el Model d’Atenció Integral, on la pròpia persona participa en la seva planificació, execució i avaluació dels seus objectius de vida, tenint en compte de forma prioritària les seves voluntats i desitjos i adequant els entorns pel seu assoliment.

Per assolir els objectius de vida de la Persona amb discapacitat derivada de malaltia mental que li millorin la seva Qualitat de Vida, maximitzant la seva autonomia i participació en la comunitat, Centre Resort, base la seva feina en els 3 pilars fonamentals de gestió d’una Entitat Social:


1. Qualitat de Gestió del Servei:

Funcionament protocol·litzat i pautat segons normativa de funcionament.

2. Qualitat de Vida de la Persona:

Funcionament basat en el Model Social de Suports i de Qualitat de Vida. La base fonamental és realitzar accions i activitats participades per la Persona i la seva família i que donen com a resultat, la millora en les 8 dimensions del Model de Qualitat de Vida (Schalock, R. i Verdugo, M.A. 2007 – Siglo Cero), desenvolupant el seu Projecte de Vida:

  1. Benestar Emocional.
  2. Relacions Interpersonals.
  3. Benestar Material.
  4. Benestar Físic.
  5. Desenvolupament Personal.
  6. Autodeterminació.
  7. Inclusió Social.
  8. Defensa dels Drets.


3. Qualitat Ètica:

Funcionament basat en que tota relació humana ha de tenir uns Principis i Valors Ètics, que regulin totes i cada una de les relacions que es desenvolupen en tota l’Entitat i entre tots els agents implicats.


La nostra llar amb suport ubicada a Gurb, és un recurs intermedi entre les Llars Residències i la Vida completament Autònoma.