INCLUSIÓ SOCIAL.🧑‍🤝‍🧑👭👬👫

INCLUSIÓ SOCIAL.🧑‍🤝‍🧑👭👬👫

Treballem per assegurar les oportunitats i recursos necessaris perquè les persones ateses puguin participar activament de l'entorn comunitari i de la vida social i cultural gaudint del benestar de sentir-se part i membre d'una comunitat.✨Tornar a notícies